Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Bilde av tre gule utrykningskjøretøy og ett gult utrykningshelikopterIllustrasjon: Shutterstock

Mange henvisninger til psykisk helsevern feilsendes til OUS

av Morten Glasø

Oslo Universitetssykehus meddeler at leger i kommunene rundt Oslo ofte feilsender henvisninger på pasienter bosatt i Oslo. Det er bydelstilhørighet som bestemmer hvilket av de 4 helseforetakene pasientene skal henvises til. Fordelingen er som følger:

Henvisninger på pasienter bosatt i:

Bydelene Alna, Grorud og Stovner sendes digitalt til:
DPS Groruddalen 
Akershus universitetssykehus HF – Virksomhet – Adresseregisteret (nhn.no)

Bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern sendes digitalt til:
Diakonhjemmet sykehus  – psykisk helsevern for voksne
Diakonhjemmet Sykehus AS – Virksomhet – Adresseregisteret (nhn.no)

Bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grünerløkka sendes digitalt til:
Lovisenberg Diakonale sykehus- psykisk helsevern for voksne 
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS – Virksomhet – Adresseregisteret (nhn.no) 

Bydelene Bjerke, Nordre Aker, Sagene, Nordstrand, Søndre Nordstrand, Østensjø sendes digitalt til:
Oslo Universitetssykehus HF – psykisk helsevern voksne  

Oslo universitetssykehus HF – Virksomhet – Adresseregisteret (nhn.no)