Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Resultater fra forskningsprosjektet PATHWAYS

Medikamentoverforbruk blant eldre – Bruk av SDS – skjema

av Lene Gjelseth Dalbak

Forskningsprosjektet PATHWAYS “Hvordan utvikle bedre, tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienten?” ble gjennomført i perioden 2016 -2021 ved avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus. Forskningsformidling på Kompetansebroen  formidler nå noen av resultatene fra litt over 30 vitenskapelige artikler som er publisert fra prosjektet. Ett av resultatene viser hvordan man kan avdekke risiko for overforbruk av medikamenter hos eldre.

Anbefaler leger som jobber med eldre pasienter å se filmen som viser hvordan et standardisert enkelt skjema kan hjelpe legen å finne disse pasientene.

Les her: Overforbruk av medikamenter blant eldre • Kompetansebroen