Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Bilde: Shutterstock

Meld saker til Ahusforum

av Morten Glasø

Forrige møte i Ahusforum ble avholdt 14.februar. En kortversjon av referatet finner du under.

  • Det mangler vararepresentanter for hhv. kliniker Ahus, Legevakt/KAD og for Sykehjemslege
  • Konfereringstelefon til lege i (PHR)divisjonen mangler fortsatt
  • Det er utfordringer i samhandlingen når Ahus viderehenviser til privat leverandør av helsetjenester. Gastromedisinsk avdeling inviteres til å redegjøre for egen praksis.
  • Samhandlingsavvik som kunne ha eller har ført til alvorlig pasientskade, må meldes på fastsatt skjema. Mindre alvorlige avvik forhindres ved å følge Ahusforum sine anbefalinger om samarbeid.
  • Gjennomgang av stort Diabetes-prosjektet i bydel Grorud. Målet er utjevning av risiko for DM2. Prosjektet søker samarbeid med endokrinologisk avdeling (Ahus).

Neste møte er 23.mai. Har du saker du mener bør diskuteres i møtet mellom leger i og utenfor Ahus, send gjerne til Lene eller Morten. Ønsker du å dele positive opplevelser i samhandlingen, send også de. Er du lege på legevakt, KAD eller i sykehjem og vil være med i Ahusforum, ta kontakt med oss.

Hovedsak i neste møte er Kjernejournal, hvor nyttig er den og hvordan brukes den?