Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Ny avtale om praktisk tjeneste for ALIS på Ahus

av Morten Glasø

Som eneste i landet har Helsefellesskapet Ahus og kommunene hatt en foreløpig avtale om praktisk tjeneste for allmennleger i spesialisering. Den innebar øremerkede stillinger for ALIS og en retningslinje for tilsettingsprosessen. Avtalen ble pilotert gjennom 2021 og 2022. Evalueringen pekte på noen svakheter, men hovedelementene hadde fungert etter intensjonen. En arbeidsgruppe bestående av utdanningsansvarlige overleger på Ahus og kommuneoverleger fra opptaksområdet har revidert avtalen. Ny avtale ble vedtatt i helsefelleskapsmøtet den 5.juni 2023.

Viktige endringer og presiseringer er gjort, blant annet at

  • Tilsetting gjøres av leder på Ahus, basert på kvalifikasjonsprinsippet
  • Det er lagt inn frister for å sikre forutsigbarhet. De blir gjeldende for stillinger med oppstart høsten 2024. Første ordinære søknadsfrist for ALIS/kommune blir dermed 1.desember 2023. Søknadsskjema og informasjon vil være klar på Kompetansebroen i god tid før fristen

For stillingene med oppstart våren 2024 er det nødvendig med egne frister

Les hele avtalen