Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Lege holder et blodprøveglass i den ene hånden og en figur av en lever i den andre håndenBilde: Shutterstock

Ny blodprøveanalyse for leverfibrose.

av Lene Gjelseth Dalbak

Fra 1. februar 2023 tilbyr laboratoriet Ahus analysen FIB-4.

Analysen er et hjelpemiddel for å identifisere pasienter med, eller som er i ferd med å utvikle leverfibrose. Det anbefales å rekvirere testen på pasienter med diabetes type 2, metabolsk syndrom, overvekt og/eller som har høyt alkoholinntak.

FIB-4 beregnes ut fra formelen (alder × ASAT) / (Trombocytter × √ALAT).

Ved rekvirering av FIB-4 blir blodprøvene som inngår i formelen automatisk rekvirert og besvart. FIB-4 beregnes ut fra prøveresultatene og pasientens alder.

Referanseområde: < 1,3 (utelukker avansert leverfibrose med høy sannsynlighet).

Ved FIB-4 ≥ 1,3 bør pasienten følges opp / eventuelt henvises for videre vurdering med mer spesifikke undersøkelser som elastografi, ultralyd og utvidede leverprøver. FIB-4 er ikke egnet til å utelukke leversykdom generelt. Henvisning bør også vurderes dersom det er sterk mistanke om leversykdom, selv med FIB-4 < 1,3.

Mer informasjon finner du i artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening med tittel “Vi trenger en ny strategi for leversykdom”.

Ved ønske om ytterligere informasjon anbefales oppslag i Laboratoriehåndboken Ahus.