Hopp til hovedinnhold
Bilde: Shutterstock

Multidoseretningslinje – enklere for fastlegene

av Morten Glasø

Retningslinje for samarbeid om pasienter med kommunal multidose ønskes velkommen. Den er vedtatt av Helsefelleskapet, og skal gjelde fra 1.1.2023 frem til elektronisk løsning (pasientens legemiddelliste) er etablert. 

Ved utskrivelse fra innleggelse/poliklinisk konsultasjon Ahus har sykehuslege ansvaret for oppdatering av legemiddelbehandlingen. Sykehuset faxer listen til multidoseapoteket. Epikrise med korrekt LiB-liste sendes fastlege og pasienten anbefales kontrolltime til fastlege innen 4 uker. Pasienten får ved behov hjelp til å bestille timen til fastlegen.

Retningslinjen kan leses her (pdf)