+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Korona-informasjon for helsepersonell tilhørende Ahus og kommuner/bydeler

Ny samleside med koronainformasjon

av Lene Gjelseth Dalbak

Mandag 1.mars 2021 lanserte Kompetansebroen egen Korona-side. Målet er en samhandlings-side som enkelt gir tilgang til relevant informasjon og til læringsressurser. For hele tiden å være oppdatert, kan du abonnere på nyheter. Fra samme side kan du også abonnere på nyheter spesielt rettet mot leger, og en egen nyhetsside med tanke på diagnostikk og teknologi. Du finner siden her Koronainformasjon Ahus og kommuner/bydeler • Kompetansebroen