+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Nye analyseinstrumenter i ny analysehall

av Jeanette Borthen

29. mai åpnet Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi for rutinedrift i ny analysehall og tar i bruk flere nye analyseinstrumenter.
For de vanlige klinisk-kjemi-analysene og koagulasjonsanalysene tar vi i bruk ny teknologi, med cobasinstrumenter fra Roche.

For flertallet av analysene vil det være liten forskjell mellom resultater med ny og gammel metode, og de fleste referanseområdene er derfor uendrede. Analyser med nye referanseområder vil vises tydelig i svarrapportene med kommentaren «Nytt referanseområde». I laboratoriehåndboka er det oppdatert informasjon om referanseområder, feilkilder og holdbarhet.

For noen analyser er det større endringer:

 • Bilirubin
  Våre gamle analyseinstrumenter målte både konjugert, ukonjugert og total-bilirubin. De nye cobasinstrumentene måler kun konjugert bilirubin og total-bilirubin. Ukonjugert bilirubin vil derfor fremover gis ut som en beregnet parameter (differansen mellom total-bilirubin og konjugert bilirubin).
  Med vår gamle analyse ble neonatal-bilirubin målt som summen av konjugert og ukonjugert bilirubin. Med de nye analyseinstrumentene vil analysen neonatal-bilirubin utgå og erstattes av analysen total-bilirubin som for voksne.
  P-Bilirubin på nyfødte har med nytt instrument i gjennomsnitt ca. 7 % lavere nivå enn vår gamle neonatalbilirubinmetode.
 • CRP
  Utgis med én desimal opp til 10. Nedre svargrense < 0,6 mg/L. Uendret referanseområde.
 • LDL-kolesterol
  Inntil videre blir LDL målt, og ikke beregnet, som i dag. Det er imidlertid aktuelt å ta opp igjen beregning av LDL, ved hjelp av modifisert Friedewalds formel, på et senere tidspunkt, slik at både beregnet LDL og direktemålt LDL vil bli tilgjengelige analyser. Mer informasjon om dette vil komme senere. Referanseområdene er de samme for målt og beregnet LDL-kolesterol.
 • U-Kreatinin og U-Urat (Urinsyre ) (både tilfeldig latt urin og døgnurin)
  Vi endrer enhet, fra µmol til mmol, slik at analyseresultater utgis med enhetene mmol/L og mmol/d (tidligere µmol/L og µmol/d). Referanseområdene er derfor oppdaterte.

Annet
Vi vil understreke at sitratrør til koagulasjonsanalyser må fylles til angitt volum. Sitratblod til analysering av INR, D-dimer, fibrinogen og antitrombin er holdbart opptil 72 timer i romtemperatur og sitratrøret kan sendes usentrifugert til Nordbyhagen/Kongsvinger. Sitratblod til analysering av protein C og protein S kan sendes usentrifugert, men bør ankomme Nordbyhagen samme dag. Hvis det skulle ta lengre tid, bør prøven sentrifugeres og avpipettert plasma sendes, plasma er holdbart opptil 72 timer i romtemperatur.
Vi vil også minne om at 6 mL EDTA-rør ikke kan benyttes i våre nye hematologiinstrumenter.

Ved spørsmål kan du kontakte
Rådgivningstelefon medisinsk biokjemi 468 23 138

 

Gunnhild Kravdal (avdelingsoverlege) og Lamya Garabet (overlege)
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi