Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Tegnet resepsjon på sykehus hvor en kvinne venter på en legekonsultasjon

Nytt akuttmottak på Kvinneklinikken Ahus Nordbyhagen

av Lene Gjelseth Dalbak

Mottaket er døgnåpent for alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp ved kvinneklinikken. Unntaket er fødende og pasienter med rød hastegrad som skal til det stor akuttmottaket.

Divisjonsdirektør ved Kvinneklinikken Pernille Schønsby sier det nye akuttmottaket er viktig for pasientsikkerheten ved at dedikert personell vil være klare for å ta imot pasientene på en systematisk måte 24/7. Arbeidet med å planlegge det nye mottaket har pågått siden 2018. Målet er å redde flere liv.

Helsesekretærer har fått nye oppgaver som blant annet innebærer å ta blodprøver og assistere legene. I tillegg til å hjelpe til med triageringen av pasientene.