Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Møte i Ahusforum ble avholdt 8.juni. Temasaker var Helsefelleskap og samarbeid om smertepasienter. Les referat i hel eller kort versjon.

Nytt samarbeidsmøte mellom leger på Ahus og kommunene

av Siri Bækkelund Engen

Ahusforum, samhandlingsarena for leger ble avholdt 08.06. Neste møte er 28.9. Har du saker meld til Morten eller Siri.

Dagsorden og kortversjon av referat følger under. Les hele referatet med tilhørende presentasjoner her

1.     Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 16.03.21.
2.     Faste poster:
– Representasjon i Ahusforum.  Vi har fått på plass ny vararepresentant for sykehjemslegene! Vi mangler fortsatt vararepresentanter for leder og kliniker i divisjon psykisk helsevern, samt vara for avtalespesialist.
– Overføring/samarbeid mellom fastlege og barneavdelingen. Utsettes til høsten
–  Gjennomgang av innmeldte samhandlingsutfordringer.
3.  Covid-19. Ingen innspill.
4.  Temasak: Helsefellesskap
– Helsefellesskapets formål er blant annet bedre beslutningsprosesser, tydeligere prioriteringer og felles virkelighetsforståelse. Brukere og fastleger skal delta på alle nivå i helsefellesskapene.
Jan Emil Kristoffersen, Fagsjef i Legeforeningen- seksjon for primærhelsetjeneste og e-helse, presenterte Legeforeningens syn på legenes rolle i Helsefelleskapene. Hele presentasjonen er vedlagt  referatet under Ahusforum sin fane her på Legesiden
– Planlagt innlegg Kompetansebroen, elektronisk plattform for Helsefelleskapene, ved daglig leder i kompetansebroen Kjersti Sirevåg måtte utsettes som følge av streik.
5. Temasak: Smertepasienten
Representanter fra smertepoliklinikken presenterte avdelingen og informerte om sitt tjenestetilbud. Hele presentasjonen er vedlagt referatet.
Det ble uttrykt stor interesse for økt samarbeid mellom smertepoliklinikken og fastlegene. Smertepoliklinikken ønsker å etablere et “Smerteforum”;  Hver onsdag kl 15.30-16.30 vil smertelege være ekstra tilgjengelig for konferering rundt vanskelige smertepasienter! Tjenesten med tilhørende telefonnummer vil bli publisert over sommeren.
6. Revisjon: Anbefaling om samarbeid mellom fastlege, kommunalt ansatt lege og Ahus: Oppgaveoverføring.
– Hiv-forebyggende behandling, preeksponeringsprofylakse (PrEP) vurderes overført til fastlegen. Innledning ved fastlege Lars Henrik Tombre
– Noen oppgaver må fortsatt overføres til fastlege. Innlegg ved Jan Harald Røtterud, ortopedisk klinikk, utsatt til neste møte.