Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
30 minutters besøk på fastlegekontoret av lege/farmasøyt. Tema: "Riktigere bruk av menopausal hormonterapi".

Oppdateringsvisitt på fastlegekontoret

av Lene Gjelseth Dalbak

«KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter – er kampanjer basert på på den internasjonalt anerkjente metoden «Academic detailing». Kort fortalt går KUPP ut på at spesielt opplærte leger og farmasøyter (såkalte kliniske fasilitatorer) besøker fastlegene én-til-én på legens kontor i arbeidstiden. Konsultasjonen blir en dialog mellom fasilitator og fastlege om de viktigste punktene innen et gitt terapiområde. Informasjonen gitt er gratis, uavhengig fra legemiddelindustrien og forskningsbasert.

Årets kampanje heter «Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)». Målet med denne kampanjen er å gi allmennlegene oppdatert kunnskap om, og skape bevissthet om fordeler og ulemper ved, hormonbehandling av symptomer under overgangsalderen. Kampanjen er utarbeidet i samarbeid med Norsk gynekologisk forening og Norsk forening for allmennmedisin.

Påmelding kan gjøres via denne nettsiden: https://legemidler.no/bestill-besok/ , eller ved å kontakte kupp@ous-hf.no / tlf. 23075449. Vi tilbyr helst fysisk møte, men har også mulighet til å ta et møte over nett (vi bruker da NHN).
NB: Med fysiske møter ønsker vi å ta flest mulige fastleger per besøk. Avtal gjerne med kollegaer slik at vi kan komme innom en dag og få snakket med alle som ønsker én etter én.»

Det er ingen konsekvenser av økonomisk art (det er satt av penger i sykehusbudsjettet til kampanjen, og fastleger betaler ingenting). Praktiske konsekvens er bruk av 20-30 minutter av en arbeidsdag. Deltakende fastleger vil også ha anledning til å stille spørsmål ved bestilling og under møtet som besvares av legen/farmasøyten eller hele KUPP-teamet i ettertid. Det er intet krav om å melde seg på flere konferanser.