Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Se informasjon fra Kvinneklinikken. Gjelder fra 3.januar 2022.

Oppstart tidlig ultralyd og prenatal-test (NIPT)

av Morten Glasø

Kvinneklinikken starter opp med tidlig ultralyd og non invasiv prenatal test (NIPT) for kvinner som er over 35 år ved termindato, fra 3. januar 2022. Kvinner under 35 år vil bli faset inn etter hvert.

Det er ønskelig at kvinnene henvises inn til denne undersøkelsen når de er mellom 11+0 til 13+6 uker gravide. Fra sykehusets side er det ønskelig at det benyttes henvisning kun til denne undersøkelsen, og at søknad om fødeplass sendes utenom.

Vi henviser til Helsedirektoratet sine sider vedrørende informasjon:

Informasjon om fosterdiagnostikk til helsepersonell i svangerskapsomsorgen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten – Helsedirektoratet

Vedlagt ligger samtykkeskjema som kvinnene får ved ankomst sykehuset.

Med vennlig hilsen fra

Hildegunn E Faraas

Kvinneklinikken Ahus