Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av en mann i en sykehusseng.shutterstock

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

av Trine Søndergaard Skov

Av: Kristine Lindhjem, kreftkoordinator ved Sykehuset i Vestfold / Publisert 04.11.2022

Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft skal implementeres i alle sykehus og kommuner. På sikt skal alle pasienter med en kreftdiagnose inkluderes. Ved Sykehuset i Vestfold startet implementeringen av pakkeforløp hjem for pasienter i pakkeforløpene for brystkreft, lungekreft, lymfekreft og benmargskreft i uke 44 og 45.

Pakkeforløp hjem er et nytt pakkeforløp som skal bidra til å sikre god struktur og logistikk i helsetjenesten, samt sikre trygghet og forutsigbarhet for personer som lever med kreft eller etter endt kreftbehandling.  Det skal gi økt fokus på livskvalitet, god helse og mestring gjennom mer systematisk avdekking av pasientens individuelle behov, dvs. behov som går utover kreftbehandling og oppfølging, og som er tilknyttet pasientens livssituasjon og hva som er viktig for den enkelte pasient

Tre samhandlingspunkter

Pakkeforløpet inneholder tre samhandlingspunkt. 

  1. Det første er en behovskartlegging i spesialisthelsetjenesten kort tid etter en kreftdiagnose. 
  2. Deretter er det kartlegging i kommunen ca. 3–4 måneder etter en kreftdiagnose, 
  3. og igjen ca. 12–18 måneder etter diagnosetidspunktet.

Den kommunale oppfølgingen vil primært bli ivaretatt av tjenestekontor og kreftkoordinator. 

Det er i utgangspunktet ingen oppgaver som er lagt til fastlege, men fastlege vil motta kopi av vurderinger og det vil kunne avdekkes behov som det er naturlig at også fastlege involveres i. Fastlegen vil også bli informert hvis pasienten takker nei til å inkluderes i dette pakkeforløpet.

Diagnostikk og behandling av kreft vil som nå følge de diagnosespesifikke pakkeforløpene, så pakkeforløp hjem er et nytt forløp som går parallelt med disse forløpene. 

 Les mer på Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft – Sykehuset i Vestfold ​