Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Emnekurs i endokrinologi for allmennpraktiserende leger 3., 10., 17. og 24. november 2021.

Påmelding til emnekurs i endokrinologi

av Anne Bull Enger Wiel

Emnekurs i endokrinologi for allmennpraktiserende leger 3., 10., 17. og 24. november 2021.

Meld deg på her

Klinisk emnekurs

Endokrinologi

Velkommen til 16 timers kurs våren 2021 

Sted:  Akershus universitetssykehus HF, auditoriet Nye Nord 5.etg./webinar på zoom

Dato:  4 onsdager uke 44-47

3. november, 10. november, 17.november, 24. november

Alle kurskvelder fra kl 16.30 – 20.30

  • Pålogging for webinardeltagere fra kl 16.30 – 17.00
  • Forelesninger begynner presis kl 17.00

Velkommen til kurs

Avdeling for endokrinologi ønsker velkommen til klinisk emnekurs i endokrinologi for allmennpraktiserende leger. Kurset vil formidle oppdatert, praksisnær kunnskap om sentrale problemstillinger ved endokrinologi i allmennpraksis. Kurset har som mål å bidra til allmennlegenes kompetanse på vurdering og behandling av endokrinologiske pasienter, inklusive når det bør henvises til spesialisthelsetjenesten, og hvordan 1. og 2. linjetjenestene skal samhandle for å sikre gode pasientforløp.

Se brosjyre med program her: Klikk her

Godkjenning

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 16 timer/poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere. Kurset er godkjent som emnekurs hvis man deltar på alle fire kurskvelder. Kurset dekker følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM-085. Ved fravær på en av kurskveldene godkjennes tilstedeværelse som valgfrie kurspoeng, men ikke som emnekurs.

Webinar

Deltagelse på kurset skjer via videolink på Zoom. Krav for godkjenning er at man er pålogget og at kameraet er påslått for stikkprøvekontroll av tilstedeværelse. Pålogging fra kl.16.30.

Kursleder

Ersan Krckhov, avdelingssjef endokrinologisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Kurskomité   

Ingrid Nermoen, overlege, endokrinologisk avdeling, Akershus universitetssykehus, Tone G. Valderhaug, overlege, endokrinologisk avdeling, Ersan Krckov, avdelingssjef endokrinologisk avdeling, Sture A. Rognstad, fastlege Lillestrøm legesenter/universitetslektor UiO, Lene G. Dalbak, fastlege Lillestrøm legesenter/ praksiskonsulent på Akershus universitetssykehus.

Forelesere

Forelesere fra endokrinologisk avdeling avdeling:

Ingrid Nermoen, overlege, Tone G. Valderhaug, overlege, Jacob Winter, overlege, Kari Lima, overlege, Anne Cathrine Wammer, overlege, Anne Lise Olsen, overlege, Jarle Marvik, LIS 3, Reidun Rønningen, sykepleier, Archana Sharma, overlege, Atai Shariar, overlege,

Andre forelesere: Monica Granli Selvén, Rehabiliteringskoordinator/sykepleier, Nesodden Kommune, Sture A. Rognstad, fastlege Lillestrøm legesenter/universitetslektor UiO,

Sara Hammerstad, overlege, Spesialistsenteret Pilestredet Park, Gunhild Kravdahl, overlege, tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Ahus, Berit Gravdehaug, overlege, bryst og endokrin kirurgisk avdeling Ahus, Lars Henrik Tombre, fastlege Stasjonstorget Legesenter(Ski) og Siri B. Engen, fastlege Lillestrøm legesenter.    

Side 3

Kursprogram

3. november

Generell endokrinologi

Presentasjon av endokrinologisk avdeling

Hyponatremi

Binyrebarksvikt/asteni

Endokrin hypertensjon

Endokrine bivirkninger av glukokortikoidbehandling

Kasuistikk og dialog om samarbeid sykehus/fastlege

10. november

Fedme og osteoporose

Osteoporose

Retningslinjer og utredning av sykelig overvekt

Kasuistikk med paneldebatt

Behandlingsmuligheter ved sykelig overvekt      

Fedme og svangerskap

17. november

Diabetes

Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2

Kasuistikk med paneldebatt

Behandlingsvalg ved type 2 diabetes i primærhelsetjenesten

Svangerskapsdiabetes

Kasuistikk svangerskapsdiabetes med paneldebatt

Insulinbehandling og glukosemonitorering ved type 2 diabetes, praktisk tilnærming

Diabetes og førerkort

24. november

Tyreoidea-sykdommer

Optimal behandling av hypotyreose- Hvem kan ha nytte av kombinasjonsbehandling T4 +T3?

Hypertyreose

Tolkning av tyreoideaprøver

Tumor tyreoidea og riktig bruk av ultralyd

Kasuistikk tyreoideapasient