Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger 13., 20. og 27. april, 4. og 11. mai

Påmelding til emnekurs i geriatri vår 2021

av Lene Gjelseth Dalbak

Meld deg på her

Klinisk emnekurs

Geriatri

Velkommen til 20 timers kurs våren 2021 

Sted:   Webinar fra Akershus universitetssykehus HF.

Dato:  5 tirsdager uke 15-19

13.april, 20.april, 27.april, 4. mai og 15. mai

Alle kurskvelder fra kl 16.30 – 20.30

  • Pålogging for webinardeltagere fra kl 16.30 – 17.00
  • Forelesninger begynner presis kl 17.00

 

Velkommen til kurs

Avdeling for geriatri ønsker velkommen til klinisk emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger. Kurset vil formidle oppdatert, praksisnær kunnskap om sentrale problemstillinger ved geriatri i allmennpraksis. Kurset har også som mål å bidra til allmennlegenes kompetanse på vurdering og behandling av geriatriske pasienter med sammensatt sykdomsbilde, inklusive når det bør henvises til spesialisthelsetjenesten, og hvordan 1. og 2. linjetjenestene skal samhandle for å sikre gode pasientforløp.

Se brosjyre med program her:  Klikk her

 

Godkjenning

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 20 timer/poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere. Kurset er godkjent som emnekurs hvis man deltar på fire av fem kurskvelder. Kurset dekker følgende læringsmål i Ny spesialistordning: ALM-085. Ved fravær på flere enn en av kurskveldene godkjennes tilstedeværelse som valgfrie kurspoeng, men ikke som emnekurs.

 

Webinar

Deltagelse på kurset skjer via videolink på Zoom. Krav for godkjenning er at man er pålogget og at kameraet er påslått for stikkprøvekontroll av tilstedeværelse. Pålogging fra kl.16.30.

 

Kursleder

Marte Mellingsæter, overlege, geriatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus.

 

Kurskomité

Marte Mellingsæter, overlege, geriatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus,

Ragnhild Heimdal, overlege, geriatrisk avdeling, Sigrid Halset, overlege, geriatrisk avdeling, Joanna Kafel, ALIS, allmennpraktiker i sykehusår, geriatrisk avdeling, Lene G. Dalbak, fastlege Lillestrøm legesenter/ praksiskonsulent på Akershus universitetssykehus.

 

Forelesere

Forelesere fra geriatrisk avdeling:

Marte Mellingsæter, overlege, Ragnhild Heimdal, overlege, Sigrid Halset, konstituert overlege, Joanna Kafel, ALIS, allmennpraktiker i sykehusår, Sverre Lerdahl Kringler, fysioterapeut, Javad Vahabi, overlege, Tayyaba Anwar, legespesialist, Alma Bukvic, overlege, Hans Inge Johannessen, overlege, Kristin Mork Hamre, konstituert overlege, Bjarte Hiltland, overlege, Andreas Hernes, overlege.

 

Andre forelesere: Mona Bekkhus-Wetterberg, demenskoordinator, Ås kommune, Jacob Wangen Nordbø, ortoped, ortopedisk klinikk Ahus, Simona Mazur Hansen, overlege, alderspsykiatrisk avdeling, Ahus, Ingeborg Skulberg, overlege, palliativ avdeling, Ahus, Sture A. Rognstad, fastlege Lillestrøm legesenter/universitetslektor UiO.

Kursprogram

13.april

Aldring og skrøpelighet

Presentasjon av geriatrisk avdeling

Akutt funksjonssvikt, delirium og fall

Skrøpelighetsvurderinger

Funksjonsvurderinger ved fysioterapeut og fallforebygging

Kasuistikk delirium) og dialog om samarbeid sykehus/fastlege

 

20.april

Demens

Demens

Demensutredning ved poliklinikken

Demens og fremmedspråklige

Samarbeid med demensteam

Kasuistikk (demens) og dialog om samarbeid sykehus/fastlege

 

27.april

Ernæring, ortogeriatri, retningslinjer

Ernæring

Ortogeriatri

Osteoporose og brudd

Behandlingsretningslinjer

Kasuistikk (osteoporose) og dialog om samarbeid sykehus/fastlege

  1. mai

Psykisk helse, smerter, sår

Depresjon/angst

Søvnproblemer

Smerter hos eldre

Sår og sårstell

Kasuistikk(alderspsykiatri) og dialog om samarbeid sykehus/fastlege

  1. mai

Legemiddelbruk, førerkort, samtykkekompetanse

Polyfarmasi

Legemiddelgjennomgang m/eksempler

Førerkortvurdering

Samtykkekompetanse

Behandlingsnivå og annen etikk (kasuistikk)