Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Ahus deltar i stor nasjonal kreftstudie.

Persontilpasset kreftbehandling

av Lene Gjelseth Dalbak

IMPRESS-Norway, er en nasjonal klinisk  kreftstudie innen presisjonsmedisin. Målet med studien er å teste godkjente legemidler på nye pasientgrupper valgt basert på krefttype og genetiske forandringer.

Pasienter med avansert kreftsykdom som har fått standard behandling kan henvises til studien. Det vil bli utført en utvidet molekylær screening med analyse av minst 500 gener. Utifra dette vil det bli vurdert om pasientene kan ha nytte av et av medikamentene i studien.  Det er strenge krav til inklusjon, og det vil sannsynligvis være få pasienter som har en genvariant som kan behandles. Men kunnskapsgrunnlaget øker og persontilpasset medisin kan bli viktig for mange pasienter fremover.

Les mer: IMPRESS Norway

Studielege på Ahus er Hanne Hamre (bildet). Hun forteller at Impress studien er en nyvinning fordi bred gentesting av svulstvev frem til nå ikke har vært tilgjengelig i det offentlige. På sikt håper hun at dette blir et tilbud til alle kreftpasienter.