Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Post-Covid19 tilstand hos barn og unge

av Morten Glasø

Post-COVID-19-tilstand (ofte omtalt som «Long COVID») er definert som en tilstand der et eller flere symptomer (f.eks. utmattelse/fatigue, tungpust, «hjernetåke») er vedvarende til stede (tre måneder eller mer) i etterkant av akutt COVID-19, ikke har andre forklaringer, og påvirker dagliglivets funksjoner. Forekomsten av post-COVID-19-tilstand er uklar. Det er sterke holdepunkter for at post-COVID-19-tilstand hos et stort flertall kan betraktes som en sammensatt symptomlidelse. Den subjektive lidelsen og funksjonstapet kan være stort, mens objektive funn stort sett er fraværende.

På anmodning fra fastleger i opptaksområdet har fagmiljøet ved Barne- og ungdomsklinikken på Ahus utarbeidet en veileder for leger som møter pasienter med denne problemstillingen. Blant annet foreslås det et veiledende utredningsprogram jf. under.

Les hele veilederen her