Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Tips og råd til fastleger og legevaktleger som vurderer barn med luftveisinfeksjon og der det kan være behov for sykehusbehandling.

Prehospital beslutningsstøtte ved luftveisinfeksjon hos barn

av Anne Bull Enger Wiel

Vedlagt er råd og tips som støtte til fastleger og legevaktleger som vurderer barn med luftveisinfeksjon og der det kan være behov for sykehusbehandling.

Seksjonsoverlege Christopher Stephen Inchley i samarbeid med kolleger ved barn- og ungdomsklinikken på Ahus har utarbeidet rådene.

Last ned beslutningsverktøyet her. Last ned diagnoseveileder her.