Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Helse Sør-Øst RHF har oppdatert sine avtaler med private leverandører innen somatikk. Fastleger kan henvise direkte til leverandørene for rettighetsvurdering. Se fagområdene og listen over leverandørene.

Private leverandører av somatiske helsetjenester til Helse Sør-øst kan rettighetsvurdere

av Morten Glasø

Helse Sør-Øst RHF har oppdatert sine avtaler med private leverandører innen somatiske spesialisthelsetjenester. Leverandørene har vurderingskompetanse. Fastleger kan derfor henvise direkte til leverandøren for rettighetsvurdering, innenfor de tjenester det er inngått avtale på. Leverandørene har ofte kortere ventetid på vurdering og behandling enn sykehusene. Der det ikke er noen betydelig forskjell i ventetid anbefales det at fastlegene forholder seg til det sykehuset i regionen som gir det beste tilbudet.

Les mer og se oversikten her