Hopp til hovedinnhold
Profylakse mot Rhesus-immunisering er vedtatt overført til fastlegene. I en etableringsfase har Ahus hatt behandlingsansvar. Fra 1.9 er alt på plass for at fastlegene overtar arbeidet.

Profylakse mot RhD-immunisering hos fastlegene

av Anne Bull Enger Wiel

I 2016 ble det besluttet at profylakse mot RhD-immunisering av førstegangsfødende med RhD-positivt foster skal gjennomføres hos fastlege/kommunejordmor. Endring i nasjonale rutiner for behandling med profylakse er nå på plass; som midlertidig ordning har landets kvinneklinikker hatt ansvar for behandlingen. Fra 1. september 2021 overtar fastleger, jordmødre og privatpraktiserende spesialister i Ahus sitt opptaksområdet dette ansvaret.

Behandlingen består av passiv immunisering med RhD-spesifikt humant immunglobulin (Rhesonativ 250 mikrogram; Rhophylac 300 mikrogram), gitt intramuskulært. Legeforeningens Veileder i fødselshjelp (2020) anbefaler å gi 300 mikrogram anti-D-profylakse Alloimmunisering mot erytrocytt-antigener (legeforeningen.no). Legemiddelet kan kun rekvireres av lege.  Legekontor og helsestasjoner kan bestille preparatet elektronisk i Folkehelseinstituttets nettbutikk for vaksiner. Nettadresse: vaksinebestilling.fhi.no. Det er klart for bestilling av preparatet fra 1. august 2021. Legekontor og helsestasjoner skal ikke betale for medikamentet eller forsendelsen. Folkehelseinstituttet vil fakturere helseforetakene for dette.

Arbeidet honoreres gjennom ny takst 217e i Normaltariffen, jf. informasjon fra Helfo og allmennlegeforeningen.

For å unngå dobbel forskrivning skal gravide som får stilt indikasjonen (RhD positivt foster) etter 1. september 2021, få tilbud om profylakse i bydelen/kommunen (fastlege eller jordmor) eller hos privatpraktiserende spesialist, i forbindelse med svangerskapskontrollen i uke 28. Kvinneklinikken på Ahus fortsetter sitt tilbud for kvinner med positiv test før 1.9.

Det er egen rubrikk i Helsekort for gravide for å bekrefte at profylakse er gitt. Husk å fylle ut!

For mer utfyllende informasjon se vedlegg med informasjon fra Helsedirektoratet: Profylakse RhD-immunisering juni 2021

Brosjyre til den gravide utarbeidet ved Oslo universitetssykehus: Forebygging av RhD-immunisering – Oslo universitetssykehus