Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
De regionale helseforetakene har besluttet at bare sykehusleger og enkelte privatpraktiserende avtalespesialister kan rekvirere h-reseptlegemidler.

Rekvirering av legemidler på H-resept

av Torgeir Landvik

De regionale helseforetakene har besluttet at bare sykehusleger og enkelte privatpraktiserende avtalespesialister kan rekvirere h-reseptlegemidler. Dette er legemidler der det ikke ytes stønad til fra Folketrygden, men som helseforetakene/sykehusene selv må finansiere. Ciclosporin (Sandimmun) er et eksempel på en slik medisin som pasientene trenger resept på etter at de er utskrevet fra sykehuset. Dersom pasienten henvender seg til fastlegen for å få resept på h-reseptlegemidler, kan fastlegen bruke dialogmelding for å gi beskjed til sykehuslegen om at pasienten trenger ny resept.