Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Fra 1. januar 2021 er revmatologisk seksjon Ahus Kongsvinger, organisert under medisinsk divisjon på Ahus.

Revmatologisk seksjon Ahus Kongsvinger

av Anne Bull Enger Wiel

Fra 1. januar 2021 er revmatologisk seksjon Ahus Kongsvinger, organisert under medisinsk divisjon på Ahus. Seksjonen har 8 senger for utredning, vurdering og rehabilitering, samt egen poliklinikk. Fagfeltet revmatologi har lang tradisjon i Kongsvingerområdet. Det startet i 1963 med etableringen av Sør-Odal revmatismesykehus. I 1988 ble virksomheten flyttet til Kongsvinger sykehus.

De fleste pasienter utredes og behandles på poliklinikken. Der tilbys også mestringssamtale med sykepleier, lærings- og mestringskurs samt medikamentell infusjons behandling med biologiske legemidler.  Noen pasienter med stor sykdoms-byrde, for eksempel omfattende sequeler og pasienter med komplekse og sammensatte sykdomsbilder, gis et tilbud om rehabilitering på sengeposten.

Seksjonsleder Mona Åsli Sværen ved revmatologisk avdeling ser fremover med glede og stor iver. «Vårt fag er i stadig utvikling. Det er nær relasjon både til immunologi og indremedisin. Det utvikles stadig flere utredningsmodaliteter og behandlings valg».

Tjenesten besørges av et tverrfaglig team. Det består av revmatolog, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, sykepleiere, aktivitør, håndterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Det er også tett samarbeid med radiolog, ortoped/revmakirurg, farmasøyt, bioingeniør og ortopediingeniør.

Informasjon avdelingen ønsker i henvisning fra fastlege:

-Debut av leddsymptomer: akutt, kronisk, forverring?

-Har pasienten kjent psoriasis, artrose, urinsyregikt, tarm eller stoffskiftesykdom?

-Tidligere behandling? Utredet av revmatolog?

-Kliniske funn: tegn på lokal inflammasjon («rubor, calor, dolor, tumor»)?

-Blodprøvesvar: CRP, SR, urinsyre, revmaprøver (RF, anti-CCP, ANA).

-Resultat av bildeldiagnostiske undersøkelser.

Nye henvisninger med mistanke om artritt sykdom tas inn raskt. Rask diagnostikk og behandlingsoppstart, fra debut, gir vesentlig bedre prognose med hensyn til å begrense skader, funksjonsnivå og sykdoms-byrde.