Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Bilde av Kongsvinger sykehus

Revmatologisk seksjon Ahus Kongsvinger avviklet tilbudet 1. mai

av Lene Gjelseth Dalbak

Revmatologisk seksjon ved Medisinsk avdeling Ahus Kongsvinger står uten revmatolog fra 1. mai 2023 og legger derfor ned tilbudet til revmapasienter.
Til tross for flere forsøk har det ikke lyktes å rekruttere revmatologiske spesialister til avdelingen, og uten denne kompetansen er det ikke mulig å videreføre en revmatologisk seksjon ved sykehuset. Pasienter som i dag er under behandling ved seksjonen vil få informasjon fra Ahus Kongsvinger om hvilket sykehus de vil få tilbud om videre behandling fra. Journalene blir overført og H-resepter ivaretatt slik at pasientene skal føle seg trygge. Aktuelle sykehus med revmatologisk behandling er Lillehammer revmatismesykehus, Diakonhjemmet, Martina Hansens Hospital og Oslo Universitetssykehus.

Pasientene kan selv velge om de ønsker å motta tilbud om helsehjelp fra aktuell institusjon, eller om de ønsker å benytte seg av rett til valg av behandlingssted, se eventuelt informasjon på nettsiden “Du har rett til å velge behandlingssted”.                           

Oversikt over kommunefordeling så langt den er avklart:

Innlandskommunene                    Revmatismesykehuset

Grue og Nord-Odal                        Revmatismesykehuset

Sør-Odal                                            Revmatismesykehuset

Kongsvinger og Eidsskog              Diakonhjemmet

Romerikskommunene                  Martina Hansen

Det er trist at et fagfelt med lang tradisjon i Kongsvingerområdet må avvikles. Det startet i 1963 med etableringen av Sør-Odal revmatismesykehus. I 1988 ble virksomheten flyttet til Kongsvinger sykehus. Fra 1. januar 2021 ble de en del av medisinsk divisjon på Ahus.

Ahus.no informerer om mangel på rekruttering gir endret tilbud til revmapasienter.