Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Lege i sykehuskorridor i hvit frakk med stetoskop

Spennende møte om prioriteringer i klinisk praksis. Møt opp på Ullevål sykehus 22. november.

av Lene Gjelseth Dalbak

 

Møteplass Oslo er en arena for utvikling av medisinsk samhandling i hovedstadsområdet. Målgruppene er fastleger og kommunalt ansatte allmennleger i Oslo, samt leger i OUS, Diakonhjemmet, AHUS og Lovisenberg.

Prioriteringer i klinisk praksis-  nytt og nyttig om fag og samarbeid

Sted: Ullevål sykehus 25 laboratoriebygn.: Grønt auditorium

Tid: Onsdag 22.november, kl.16.30-20.00, servering fra kl.16.00

Påmelding: https://response.questback.com/oushf/zklrw87tab

Møteledere: Eli Ringstad Skeid (Fastlege Nydalen legesenter og PKO-leder Diakonhjemmet) og Camilla Huseby (Samhandlingsoverlege OUS)

Prioriteringer i Helsefellesskapet, hos fastlegen og hos sykehusspesialisten 


16.30-16.45: Oslo Helsefellesskap, porteføljeplanen og de fire prioriterte pasientgruppene. 

Ved Tone Ikdahl, administrerende direktør Lovisenberg diakonale sykehus og leder av strategisk samarbeidsutvalg i Oslo Helsefellesskap

16.45-17.00 Hva har betydning for fastlegens prioritering?

Ved Eli Ringstad Skeid, fastlege Nydalen legesenter og PKO Diakonhjemmet sykehus

17.00-17.15: Hvordan prioriterer sykehusspesialisten?  

Ved Håkon Sverre Lycke, konst. Avdelingsleder, spesialist i klinisk psykologi, VPA, Diakonhjemmet sykehus

17.15-17.30: Spørsmål, kommentarer og diskusjon

PAUSE 17.30- 17.45  

Krise eller forventningskrise?

17.45-18.00:Krise i psykiatrien eller forventningskrise? 
Ved Anders Malkomsen, lege i spesialisering i psykiatri ved Nydalen DPS og stipendiat ved Seksjon for behandlingsforskning, Oslo universitetssykehus

Fastlegens rolle i et bærekraftig helsevesen

18.00-18:15: Betydning av kontinuitet i allmennpraksis for mortalitet, bruk av legevakt og innleggelser i sykehus  
Ved Hogne Sandvik,  Forsker 1, NORCE Norwegian Research Centre.

18.15-18.30: Kontinuitet i allmennpraksis og bruk av helsetjenester 
Ved Lena Janita Skarshaug, Lege i spesialisering, ph.d., Avd. for klinisk farmakolog, Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs hospital 

18.30-18.45 Spørsmål, kommentarer og diskusjon

18.45-19:00 PAUSE

Overbehandling og overdiagnostikk

19.00 –19.20: Gjør kloke valg
Ved Bente Kristin Johansen, Seksjonssjef/lege, Prosjektleder Gjør kloke valg, Medisinsk fagavdeling, Den norske legeforening

Nye pasientforløp med  «hospital at home»

19.20-19.45: OUS hjemme og digital hjemmeoppfølging
Ved Camilla Holth Hasle, spesialrådgiver, Direktørens stab, avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester OUS og representant for Oslo Kommune

19.45-20.00: Spørsmål, kommentarer og diskusjon  

Vel hjem