+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Overlege N.H.Schulz fra Ahus er førsteforfatter

Studie om sammenheng mellom AZ-vaksinen og blodpropp

av Lene Gjelseth Dalbak

Forskere fra Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge har påvist en sannsynlig sammenheng mellom sykdomsbildet med blodpropp, lave blodplater og blødninger, og AstraZeneca-vaksinen. Direkte årsaksforhold er fortsatt ikke kjent.

Artikkelen er publisert i The New England Journal of Medicine, les her: Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination