Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Fastleger ønskes til studie mtp. kunstig intelligens for tidlig diagnostikk av demens

Studieinvitasjon “AI-Mind”

av Maiken Næss

Nevrolog og psykiater Ira Haraldsen, MD, PhD – Nevrologisk avdeling, OUS, inviterer til samarbeid for å rekruttere deltakere til den EU-finansierte forskningsstudien
AI-Mind.

Målgruppen er pasienter med lett kognitiv svekkelse uten daglig funksjonsnedsettelse. Tidlig diagnostikk av kognitiv svikt kan være helt avgjørende for effekt av behandling – med stor betydning for dem det gjelder. Målet er å utvikle programvare basert på kunstig intelligens (AI) for bl.a tidlig diagnostikk og intervensjon. Vedlagt er nærmere informasjon om studien.