Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Bilde: Shutterstock

Tema i Ahusforum 23.mai: Kjernejournal – Psykisk helse og rus – Gastro-medisin

av Morten Glasø

Siste møte før sommeren ble avholdt 23.mai. På dagsorden sto blant annet utfordringer innen gastromedisin, psykisk helse og rus samt bruk/nytte av Kjernejournal. Aktuelle presentasjoner er lenket inn i referatet.

Les hele referatet. En kortversjon finner du under.

Alle referater og eventuelle anbefalinger finner du på AHUSFORUM – Samhandlingsarena for leger – Kompetansebroen

Kortversjon:

  • Det mangler hovedrepresentant for kliniker Medisinsk divisjon, vararepresentanter for hhv. kliniker Psykisk helse og rus divisjonen, for Legevakt/KAD, for Sykehjemslege og for avtalespesialist
  • Konfereringstelefon direkte til lege i Psykisk helse og rus-divisjonen (PRD) blir ikke etablert pga. ressursutfordringer. Ved Øhj skal Akutteam/DPS kontaktes på dagtid og vakthavende lege akuttpsykiatri kveld/natt og helg 
  • ØHJ-tilstander innen psykisk helse og rus er komplekse. Ahusforum ber om edruelig og respektfull kommunikasjon ved spørsmål om innleggelse
  • Orienteringssak: Leder for Gastromedisinsk avdeling ved Ahus redegjorde for avtalen mellom Helse SørØst RHF og private leverandører av helsetjenester. Ahus følger opp med HSØ for å sikre at problemstillingen ved henvisning blir besvart. Praksis er ofte kun en beskrivelse av et undersøkelsesresultat (endoskopi/ ekko cor)
  • Temasak: Status for bruk av Kjernejournal viser omfattende bruk, men fortsatt alt for lite oppføring av Kritisk medisinsk informasjon. NHN har opplæringsverktøy. Nye brukere har fått innsynsrett. AMK er svært opptatt av ajourførte opplysninger. Nytt fra juni 2023 er dokumentdeling
  • Neste møte 5.september