Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Høye smittetall i innvandrerbefolkningen er en utfordring. God informasjon er viktig.

Tema migrasjonshelse; Aktuell Korona-informasjon

av Anne Bull Enger Wiel

En mulig årsak til høye smittetall i innvandrerbefolkningen er skam forbundet med å være smittet. Det er viktig at vi alle bidrar til å få tallene ned.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn (STL) har laget ny video om korona på flere språk. Den skal også komme på tigrinja (Eritrea/Etiopia). STL er en av mange frivillige organisasjoner som har gjort en solid innsats for å nå frem til hele befolkningen med viktig informasjon under Korona pandemien.

https://www.trooglivssyn.no/stlogkorona/#koronadugnad

Videoene tar opp problemet med skam. Smitte kan skje selv om man følger alle smittevernregler. Testing er også en utfordring; men testing er gratis og ufarlig. Ved mistanke om eksponering, må en teste seg. Det gis veiledning i hvordan gå frem for å bestille test.

Annen nyttig informasjon om Korona på opptil 45 språk finnes på Helse Norge.no og på Inntegrerings- og mangfoldsdirektoratets sider:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/

https://www.imdi.no/nyttige-nettsider-pa-andre-sprak/