Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Illustrasjon av laboratorie på sykehusBilde: Shutterstock

Ukesrapport for luftveisvirus

av Martine Hemstad Lyslid

En ukentlig rapport fra Sykehuset Østfold over påviste luftveisinfeksjoner er nå tilgjengelig for alle interesserte.

Senter for laboratoriemedisin i SØ har lenge gjort manuelt uttrekk av luftveisdiagnostikk til internt bruk i SØ. Fra og med januar 2023 er ny løsning på plass, hvor vi også får visualisert resultatene.

Den ukentlige oversikten er tilgengelig i laboratoriehåndbok på labfag.no, under «Mikrobiologi – Luftveisfunn». Labfag.no er en felles portal for brukerhåndbøker for laboratoriefagene ved foretak innen Helse Sør-Øst og Helse Møre og Romsdal.

Senter for laboratoriemedisin analyserer tester som tas av pasienter som kommer til sykehuset med symptomer på luftveisinfeksjoner, og tester som blir tatt av pasienter hos fastleger og i sykehjem