Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Studien er en befolknings studie av personer i alderen 62-65 år. Ca. 7% hadde spirometrimålinger forenlig med kols.

Under- og feildiagnostisering av kols

av Anne Bull Enger Wiel

Studien er en befolknings studie av personer i alderen 62-65 år. Ca. 7% hadde spirometrimålinger forenlig med kols. Mer enn 70 prosent av de som hadde det var ikke klar over det selv, og de hadde mer tung pust, hoste og luftveisinfeksjoner enn den generelle befolkningen.
Samtidig viste studien en overdiagnostisering av kols. 56% av de som selv oppgav at de hadde kols fikk ikke påvist dette ved spirometrimålinger. I denne gruppen var det flere som var overvektige, hadde astma eller søvnapne enn i den generelle befolkningen. Les artikkelen her.

Diagnostikk av kols kan forbedres og det er nylig publisert revidert nasjonal retningslinje for kols som veileder fastleger i dette arbeidet. De nye diagnostiske kriteriene er mer presise og vil gi mindre overdiagnostisering hos eldre.

De nye retningslinjene ble presentert i webinar i regi av Helsedirektoratet 18. februar.​