Hopp til hovedinnhold
Tegning av leger med ulike uniformer på blå bakgrunnShutterstock

Verktøy for samhandling i vintersesongen

av Morten Glasø

Med økt press på helsetjenestene må vi sikre at rett pasient, får rett behandling til rett tid. Trygge pasientforløp innebærer god samhandling mellom tjenestene. Medisinsk samhandlingskompetanse krever kunnskap og bevissthet rundt utfordringer i helsevesenet, samt respekt for hverandres kompetanse og rammebetingelser. Fagråd behandlingsforløp (Helsefelleksapet Ahus og kommunene) ønsker å bidra til dette.

Er du lege i kommunehelsetjenesten, i prehospiale tjenester eller på Ahus finner du i vedlegget under en kort presentasjon med lenker og henvisninger til sentrale samhandlingsverktøy som Kjernejournal, en Tolke-app, Henvisningsveileder for Ahus’ opptaksområde, men også mange fler. Du finner også forslag til tema for diskusjon i ditt lokale legekollegium.

Presentasjonen tenkes brukt også utenfor vintersesongen, som et mini-referanseverk for internundervisning eller hurtig brush-up med tanke på egen kompetanse. I lenke nr. 2 finner du en utskriftsvennlig versjon med QR-koder.

Verktøy for samhandling

Verktøy for samhandling med QR-koder

Bli bedre kjent med Helsefelleskapet som jobber for en bærekraftig helse og omsorgstjeneste.