+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Grunnleggende kompetanse
i lindrende behandling

  Introduksjonsvideo

Innledning

E-Kursinnhold

Kommunikasjon

Brukermedvirkning og samvalg

Symptomlindring og kartlegging

Terminal pleie

Pårørende og oppfølging av etterlatte

Etikk

Avslutning

E-Kursinnhold

  Introduksjonsvideo

Innledning

E-Kursinnhold

Kommunikasjon

Brukermedvirkning og samvalg

Symptomlindring og kartlegging

Terminal pleie

Pårørende og oppfølging av etterlatte

Etikk

Avslutning

E-Kursinnhold