Grunnleggende kompetanse
i lindrende behandling

  Denne siden er revidert i juni 2020.
Utviklet i samarbeid med USHT Viken (Akershus)

  Introduksjonsvideo

Innledning

Kommunikasjon

Brukermedvirkning og samvalg

Symptomlindring og kartlegging

Omsorg ved livets slutt

Pårørende og oppfølging av etterlatte

Etikk

Omsorg ved livets slutt - Når pasienten har Covid 19

Avslutning

Innhold

  • Tema 1: Kommunikasjon
  • Tema 2: Brukermedvirkning og samvalg
  • Tema 3: Symptomlindring og kartlegging
  • Tema 4: Omsorg  ved livets slutt
  • Tema 5: Pårørende
  • Tema 6: Etikk
  • Tema 7: Omsorg ved livets slutt – når pasienten har covid-19

  Denne siden er revidert i april 2020

  Introduksjonsvideo

Innledning

Kommunikasjon

Brukermedvirkning og samvalg

Symptomlindring og kartlegging

Omsorg ved livets slutt

Pårørende og oppfølging av etterlatte

Etikk

Omsorg ved livets slutt - Når pasienten har Covid 19

Avslutning