+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bildetekst

Psykisk helse i eldre år

Med podkasten Eldre & Psyken vil Aldring og helse kaste lys over hvordan vår psykiske helse kan endre seg når vi går inn i alderdommen. Podkastens seks episoder belyser sentrale temaer knyttet til eldres psykiske helse. I podkasten møter du eldre som lever med psykiske lidelser som depresjon, demens eller psykose. Podkasten er laget av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Den er produsert av Vrang produksjon, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Episode 1: Møtet med alderdommen

Alderdommen fører med seg store endringer, ikke bare for fysisk helse, men også for psyken. I denne episoden deler Kari på 79 år og en eldre kvinne på Frogner seniorsenter sine tanker om det å bli gammel, mens psykologspesialist Per Kristian Haugen fra Aldring og helse gir oss noen gode råd på veien.

Du kan høre flere episoder fra podkasten ved å klikke her

FacebookEmailPrint