Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Sesong 10 - Episode 4

Legg til favoritt

Vi må styrke pasientene til å hjelpe seg selv – Helhjerta

01:07:37

John William Glad er leder for Klinisk etikk-komité (KEK) ved Ahus og ønsker å være med på å stimulere til etisk refleksjon i klinikken. Som medlem av KEK må man påta seg rollen som djevelens advokat, altså være ekstra påpasselig og kritisk i prosessen, slik at vi er trygge på at hver stein er snudd. Derfor er det også viktig at komiteen er tverrfaglig sammensatt.

Som medlem av KEK må man være åpen for å endre mening, eller i det minste tenke en gang til igjennom hva man egentlig mener om denne problemstillingen. Det kan oppleves som et stort ansvar å sitte i KEK, men komiteen skal være en diskusjons- og drøftingspartner. Den endelige beslutningen må klinikeren ta.

John William Glad er opptatt av at vi må styrke pasientens kapasitet til å kunne hjelpe seg selv. Pasientene kan oppleve at de blir mistet av syne, de sees ikke i en kontekst, og det subjektive blir borte. Vi må ikke alltid presentere en løsning for pasienten, men lytte til hva pasienten har på hjertet, sier John William. Og et godt råd vi kan ta med oss på veien er: Vær interessert i pasientens historie. Be dem fortelle. Vær nysgjerrig.

Helhjerta har etablert seg som en populær podkast hvor du møter mennesker i helsetjenesten som forteller om jobben og historien sin, i en varm og helhjerta samtale med Heidi Skutlaberg Wiig.

Du får høre sterke og engasjerende historier fra både helsepersonell, pasienter og pårørende med ulik bakgrunn og erfaring.

Heidi har jobbet på Akershus universitetssykehus i 30 år, de siste 15 årene som kreftsykepleier og veileder i Palliativt team. Hun har nå ansvar for klinisk kommunikasjon i avdeling for kompetanse og utdanning og er mye brukt som foredragsholder.

Vi ønsker gjerne at lyttere klikker “abonner” i sin podkast-app, og vi setter pris på alle tilbakemeldinger. Send dem til e-postadressen kontakt@kompetansebroen.no.

FacebookEmailPrint