Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Digital hjemmeoppfølging

Digital hjemmeoppfølging innebærer at pasienten følges opp i hjemmet ved blant annet egenmåling eller automatisk måling, og pasientrapporterte opplysninger om egen helsetilstand. Resultatene sendes digitalt til heletjenesten som vurderer og følger opp pasienten ved behov, primært via digitale verktøy (Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023).

Illustrasjon av digital hjemmeoppfølging, SØIllustrasjon av digital hjemmeoppfølging, SØ

I Helsefellesskapet Østfold har vi et mål om at pasienten skal oppleve sømløse tjenester, og at løsningene som brukes for digital hjemmeoppfølging både på sykehuset og primærhelsetjenesten skal snakke sammen.

Klikk på boksene under for å lese mer om arbeidet: