Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Elektronisk meldingsutveksling

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger – under samlebegrepet “elektronisk meldingsutveksling”. Her inngår elektronisk forsendelse av basismeldinger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) og dialogmeldinger. Meldingsutveksling er i dag den viktigste formen for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren. Her får du en grafisk fremstilling av meldingsutvekslingen […]

Digital samhandling omfatter blant annet elektronisk sending og mottak av ulike dokumenter og meldinger – under samlebegrepet “elektronisk meldingsutveksling”. Her inngår elektronisk forsendelse av basismeldinger, PLO-meldinger (pleie- og omsorgsmeldinger) og dialogmeldinger. Meldingsutveksling er i dag den viktigste formen for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Her får du en grafisk fremstilling av meldingsutvekslingen i pasientforløpet

Ulike typer meldinger:

  • Basismeldinger: Basismeldinger er henvisning, epikrise og laboratorie- og røntgenrekvisisjoner/svar
  • Dialogmeldinger: Dialogmeldinger er meldinger med kortfattet innhold, som brukes mellom fastleger, avtalespesialister  og behandlere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Dialogmeldingene skiller seg fra PLO meldingene ved at de brukes i forbindelse med pasienter som ikke er inneliggende, f.eks. polikliniske pasienter.
  • PLO-meldinger: PLO-meldinger omfatter standardiserte meldingstyper utarbeidet for å sikre at tilstrekkelig og relevant informasjon følger pasient ved overføring mellom kommune, fastlege og helseforetak, og mellom aktører innad i kommunehelsetjenesten.
  • Andre meldingstyper: Se eksempler på dette i veilederen som er beskrevet under

Veileder for bruk av elektronisk meldingsutveksling

Denne veilederen for elektronisk meldingsutveksling fra Norsk Helsenett gir et sett med felles nasjonale kjøreregler og en forståelse for hvordan dette skal gjøres i helsesektorens ulike tjenesteområder. Del 1 handler om elektronisk meldingsutveksling.

Klikk på bildene under for å komme til de ulike kapitlene i del 1:


Ressurser utviklet av ulike helseforetak:

Oslo universitetssykehus HF har utviklet et e-læringskurs om hvordan du skal bruke PLO-meldinger i pasientforløp og hvordan du gjør dette i DIPS: E-læringskurs: DIPS elektroniske Pleie- og omsorgsmeldinger.

Avdeling samhandling og helsefremming ved Akershus universitetssykehus HF har laget en tidslinje fra innleggelse til utskrivelse av pasient med behov for kommunale tjenester, og hvilke meldinger som skal utveksles på hvilket tidspunkt. Her finner du også et lommekort med nødvendig informasjon og flytskjema for PLO-meldinger ved utskrivning av pasient fra sykehus til kommune, med behov for kommunale tjenester.


Ulike systemer som brukes:

Informasjon som omhandler de spesifikke systemene som brukes i de ulike kommunene, finner du ved å klikke på bildene under:

Dips

E-læring fra OUS

Profil

Fra Visma omsorg

CosDoc

Her vil det komme mer informasjon når denne foreligger

Gerica

E-læring fra KS


Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017-2022

Klikk på bildet for å lese rapporten


Nasjonalt meldingsløft ble etablert i 2009 for å få fortgang i utviklingen av elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren. Målet er at alle meldinger mellom helseforetak, kommuner, legekontorer og NAV skal foregå elektronisk. Elektronisk meldingsutveksling er i dag den mest utbredte samhandlingsløsningen mellom virksomhetene. Løsningen brukes av helseforetak, kommuner og fastleger.