Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Forum for sykehjemsmedisin

Sykehuset Østfold inviterer til forum for sykehjemsmedisin. Målet med forumet er å etablere et nettverk for erfaringsutveksling og undervisning i faglige tema mellom sykehusets leger, sykehjemsleger, KAD-leger og fastleger.

Bilde: Shutterstock

Kursrekken kan godkjennes med minimum deltakelse på 6 timer (3 samlinger) under kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin og allmennmedisin. Deltakelse i hele kursrekken kan godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs.

Tid og sted

Samlingene gjennomføres på Sykehuset Østfold Kalnes, i administrasjonsbygget/Kalnes Samfunnsbygg (ligger øverst på parkeringen på Kalnes, mot tunnellen).

Samlingen varer fra kl. 1400 – 1600 hver gang.

Faglig innhold

Innhold settes av tverrfaglig programkomité. Ønsker kan sendes inn til programkomiteen, se kontaktinfo under.

Kontaktinformasjon

Karen Kvale Saugestad – fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold
karen.saugestad@so-hf.no

Martine Hemstad Lyslid – fag- og kompetanseavdelingen, Sykehuset Østfold
martine.hemstad.lyslid@so-hf.no

Godkjenning legeforeningen

.Møteserien godkjennes for tellende timer innen spesialiteten i allmennmedisin. For å få et tellende kursbevis må en deltager være tilstede minst 6 kurstimer (a 45 min) i løpet av møteserien

For 2022/2023 kan kursrekken godkjennes med minimum deltakelse på 6 timer (3 samlinger) under kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin og allmennmedisin. Deltakelse i hele kursrekken kan godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs.

Samlinger

Under finner du mer informasjon om hver samling og faglige ressurser. Det er også der du melder deg på den enkelte samling:

Samlinger 2024

Samlinger 2022/2023

Årshjul

I årshjulet under finner du oversikt over samlingene som er planlagt; både dato og tema.