+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Gjensidig hospitering

All Gjensidig hospitering avlyses våren 2021 grunnet Covid-19.

Gjensidig hospiteringsordning er et tilbud til ansatte ved Ahus og kommuner/bydeler i opptaksområdet. Tilbudet utlyses to ganger i året. Hensikten er å fremme samhandlingskompetanse ved at hospitantene får møte sentrale samarbeidspartnere og får innblikk i forvaltningsmessige forhold, rammebetingelser og aktivitets- og behandlingstilbud for den aktuelle pasient-/brukergruppen.

Det legges stor vekt på likeverdighet mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner/bydeler, og det er ønskelig med utveksling av like mange hospitanter hver vei. Ordningen baserer seg på systematiske program og på hospitantens læringsmål. Hospiteringsperioden er to arbeidsdager og det er mulig å søke et eller to hospiteringsopphold.

Hvem kan søke?

Hospiteringsordningen er et tilbud til alle ansatte uavhengig av stilling, ved Divisjons psykisk helsevern på sykehuset og i kommuner/bydeler.
Kontakt lederen din for å høre om dette er aktuelt for deg å søke på.

Hospiteringsperioder høsten 2020

Ansatte i kommuner og bydeler kan søke på følgende hospiteringsopphold  i høstsemesteret:

 • Akuttavdelingen/Avd. for rus og avhengighet: onsdag 14.og torsdag 15. oktober og/eller  onsdag 28. og torsdag 29.oktober
 • Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) tirsdag 20. og onsdag 21. oktober og/eller tirsdag 3. og onsdag 4. november
 • Søknadsfrist: Mandag 14. september 2020
  Merk! Noen avdelinger har begrenset kapasitet til å ta imot hospitanter i høst.
  Kontakt koordinator Jorunn M. Rørvik for nærmere informasjon  

Ansatte på Ahus kan søke på følgende hospiteringsopphold:

 • Mandag 9. og tirsdag 10. november og/eller torsdag 19. og fredag 20. november
 • Søknadsfrist: Mandag 12. oktober 2020
  Merk! Flere kommuner/bydeler har ikke mulighet til å ta imot hospitanter i høst.
  Kontakt koordinator Jorunn M. Rørvik for nærmere informasjon  

Mer informasjon: