Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Hospitering

Hospitering er et tidsavgrenset, målrettet og strukturert opphold i en enhet i spesialisthelsetjenesten eller i kommunenes helse – og omsorgstjeneste. Hospiteringsordningens mål: Gjelder for: Samarbeidsavtale mellom kommuner og sykehusRetningslinje nr. 14 – Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom SykehusetØstfold og kommunenes i opptaksområdet

Fire mennesker i ring som holder puslespillbrikkerFoto: Shutterstock

Hospitering er et tidsavgrenset, målrettet og strukturert opphold i en enhet i spesialisthelsetjenesten eller i kommunenes helse – og omsorgstjeneste.

Hospiteringsordningens mål:

  • Styrke kompetansen blant helsepersonell og ledere i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten for å gi pasienten/brukeren tjenester på beste effektive omsorgsnivå.
  • Bedre samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten ved at medarbeiderne få økt kunnskap om hverandres arbeidsfelt og kompetanse.
  • Bygge faglige nettverk mellom helsepersonell på ulike nivåer og mellom ulike fagprofesjoner.

Gjelder for:

  • Helsepersonell med 3-årig høyskoleutdanning
  • Helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere
  • Andre grupper (leger, psykologer, kontorfaglig personell)
  • Ledere med operativt ansvar

Når kan du hospitere?

Tidsrom varierer i de ulike enhetene. Les mer i de ulike enheters presentasjoner lenger ned på siden.

Praktisk informasjon til deg som hospitant

Det forventes at du setter deg inn i mål for hospiteringen og sammen med ansatte på hospiteringsplassen oppsøker situasjoner som gjør at målene kan nås. Det forventes at du respekterer enheten som tilbyr deg hospiteringsplass og at du møter presis og gir beskjed ved sykdom. Siste dag fyller du ut evalueringsskjemaet!

Økonomiske og juridiske forhold
  • Hospitanten opprettholder alle tariffmessige rettigheter (lønn, ferie, yrkesskadeforsikring m.m.) hos egen arbeidsgiver i hospiteringsperioden.
  • Hospitanten er underlagt det juridiske ansvar i den virksomheten vedkommende hospiterer (taushetsplikt m.m.)
Søknad

Hospitanten søker om hospitering på fastsatt skjema. Begrunnelse, målsetting og ønske om avdeling/enhet skal fremkomme i søknaden. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten benytter seg av samme skjema.

Lenke til skjema finner du her.

Samarbeidsavtale mellom kommuner og sykehus
Retningslinje nr. 14 – Rutine for gjensidig hospiteringsordning mellom Sykehuset
Østfold og kommunenes i opptaksområdet