Gjensidig hospitering

Gjensidig hospiteringsordning er et tilbud til ansatte ved Ahus, Divisjon psykisk helsevern, og kommuner/bydeler i opptaksområdet. Tilbudet utlyses to ganger i året. Hensikten er å fremme samhandlingskompetanse ved at hospitantene får møte sentrale samarbeidspartnere og får innblikk i forvaltningsmessige forhold, rammebetingelser og aktivitets- og behandlingstilbud for den aktuelle pasient-/brukergruppen.

Det legges stor vekt på likeverdighet og at det skal gå like mange hospitanter hver vei. Ordningen baserer seg på systematiske program og på hospitantens læringsmål. Hospiteringsperioden er to arbeidsdager, med mulighet for å søke to ganger to dager i samme semester.

Hvem kan søke?

Hospiteringsordningen er et tilbud til alle ansatte uavhengig av stilling, ved Divisjons psykisk helsevern på sykehuset og i kommuner/bydeler. Kontakt lederen din for å høre om dette er aktuelt for deg å søke på.

Hospiteringsperioder våren 2020 – all hospitering AVLYSES

Ansatte i kommuner og bydeler kan søke på følgende hospiteringsopphold i vårsemesteret:

  • Akuttavdelingen/Avd. for rus og avhengighet: onsdag  1. og torsdag 2. april og/eller onsdag 29. og torsdag 30.april
  • Avdeling for spesialpsykiatri/Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) tirsdag 21. og onsdag 22. april og/eller tirsdag 5. og onsdag 6. mai
  • Søknadsfrist: Mandag 2. mars 2020

Ansatte på Ahus kan søke på følgende hospiteringsopphold:

  • Mandag 25. og tirsdag 26. mai og/eller torsdag 4. og fredag 5. juni
  • Søknadsfrist: Mandag 20. april 2020

Hospiteringsperioder høsten 2020

Ansatte i kommuner og bydeler kan søke på følgende hospiteringsopphold  i høstsemesteret:

  • Akuttavdelingen/Avd. for rus og avhengighet: onsdag 14.og torsdag 15. oktober og/eller  onsdag 28. og torsdag 29.oktober
  • Avdeling for spesialpsykiatri/Distriktpsykiatrisk Senter (DPS) tirsdag 20. og onsdag 21. oktober og/eller tirsdag 3. og onsdag 4. november
  • Søknadsfrist: Mandag 7. september 2020

Ansatte på Ahus kan søke på følgende hospiteringsopphold:

  • Mandag 9. og tirsdag 10. november og/eller torsdag 19. og fredag 20. november
  • Søknadsfrist: Mandag 5. oktober 2020

Mer informasjon: