Kvalitetsforbedring og avvik

Ahus med kommuner og bydeler i opptaksområdet har vedtatt retningslinje for kvalitetssikring av avtale om helhetlige pasientforløp.

Kontroll av kvaliteten i samarbeid og meldingsutveksling knyttet til pasientforløp for pasienter med behov for kommunale tjenester skal foregå i form av:

  • Journalgjennomgang (elektronisk meldingsutveksling) hver vår (uke 17) og høst (uke 42)
  • Fortløpende datauttrekk (samhandlingsstatistikk)
  • Innhenting av pasienthistorier som viser gode pasientforløp (narrativer)
  • Avvik ved forhold som kunne eller har ført til alvorlig skade på pasient
  • Data fra virksomhetenes egne melde- og avvikssystem

De indikatorer som er valgt ut er hentet fra avtale om helhetlige pasientforløp og Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, og er av partene vurdert som særlig viktige for at pasienten skal oppleve en sikker og god overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

Vedlegg:

Se også informasjon på ahus.no

Foto: Shutterstock

Ahus med kommuner og bydeler i opptaksområdet har vedtatt retningslinje for kvalitetssikring av avtale om helhetlige pasientforløp.

Kontroll av kvaliteten i samarbeid og meldingsutveksling knyttet til pasientforløp for pasienter med behov for kommunale tjenester skal foregå i form av:

  • Journalgjennomgang (elektronisk meldingsutveksling) hver vår (uke 17) og høst (uke 42)
  • Fortløpende datauttrekk (samhandlingsstatistikk)
  • Innhenting av pasienthistorier som viser gode pasientforløp (narrativer)
  • Avvik ved forhold som kunne eller har ført til alvorlig skade på pasient
  • Data fra virksomhetenes egne melde- og avvikssystem

De indikatorer som er valgt ut er hentet fra avtale om helhetlige pasientforløp og Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, og er av partene vurdert som særlig viktige for at pasienten skal oppleve en sikker og god overgang fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten.

Du kan lese retningslinjen i sin helhet her.

Hendelser som kunne eller har ført til alvorlig skade på pasient skal meldes på meldeskjemaet under.

For Ahus-ansatte: Ved melding om avvik fra Ahus til kommune/bydel benyttes avviksmeldings-skjemaet som ligger i P360, og sendes postmottak i aktuell kommune/bydel, jf EQS prosedyre 34288