Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Pilot – Pasientforløp for barn og unge med autismespekterforstyrrelse

Et pilotprosjekt mellom kommunene Gran, Vestre Toten og Sykehuset Innlandet

Foto: Sutterstock

Et pilotprosjekt mellom kommunene Gran, Vestre Toten og Sykehuset Innlandet

Oppstart 15 september 2023 med sluttdato 15 september 2024.

I samarbeid med Helsefelleskapet skal pasientforløpet i første omgang testes ut i Gran og Vestre Toten kommune, før det eventuelt besluttes om det skal implementeres i flere kommuner etter at prosjektet er avsluttet.

Autisme er en utviklingsforstyrrelse der de første symptomene vanligvis kommer i løpet av barnets tre første leveår. Autisme kjennetegnes ved svikt i sosial fungering og kommunikasjon og repetitiv, begrenset og ensformig atferd.

Denne «testprosedyren» gjelder for barn og unge i alderen 0-18 år for kommunene Gran og Vestre Toten kommune.

Ansvar og målgruppe: Pasienter og foresatte, helsesykepleier, barnehage, skole, pedagogisk- psykologisk tjeneste, fastlege, barnevern, Habiliteringstjenesten i SI og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i SI.

Målsetting: Likeverdig tjenestetilbud til barn og unge med autismespekterforstyrrelse.

Hvordan navigere i pasientforløpet: Dokumentet er et interaktivt dokument som man klikker seg gjennom.

Det er 5 bokser med ulike faser i forløpet:

Boksene under er kun en illustrasjon av de fem fasene, de er ikke klikkbare.

Ved å trykke på boksene i prosedyren, vil du få en total oversikt over ansvar, oppgaver og anbefalte verktøy til de ulike faggruppene knyttet til fasene.

Det er også bokser som leder direkte til eksempelvis «informasjon til pasient og pårørende» og «retningslinjer/veileder».

Dersom du eksempelvis jobber på helsestasjon, kan du trykke på boks for “helsestasjon” og komme videre til oppgaver og anbefalte verktøy som er aktuelt for din faggruppe.

Ved å klikke på knappen under kommer du inn i prosedyren.

Utarbeidet av: Arbeidsgruppe med prosjektleder Wenche Røkke.

Webinarer Autismespekterforstyrrelser

Tidlige tegn
Symptomer
Oppfølging