+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Samarbeidsavtaler og retningslinjer

Foto: Shutterstock

 

Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Samhandlingen mellom Ahus, kommuner og bydeler er regulert gjennom en rekke avtaler.

Her får du en oversikt over alle avtalene og fagspesifikke retningslinjer.