Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

USHT Viken (Østfold)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold) (USHT) skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og tjenesteutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. USHT delfinansieres av Helsedirektoratet som definerer samfunnsoppdraget vårt med årlige innsatsområder. Innsatsområdene for 2023 er: Vår primære målgruppe er helsepersonell og ledere i […]

logo til usht østfoldLogo: USHT Viken (Østfold)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold) (USHT) skal bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og tjenesteutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. USHT delfinansieres av Helsedirektoratet som definerer samfunnsoppdraget vårt med årlige innsatsområder.

Innsatsområdene for 2023 er:

 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre
  • Lindrende behandling og omsorg
  • Pårørendestrategien
  • Ernæringsstrategien
 • Demensplan 2025
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming
 • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kompetanseheving
 • Velferdsteknologi

Vår primære målgruppe er helsepersonell og ledere i helse- og omsorgstjenestene i Østfold-kommunene og skal være en ressurs som fremmer samarbeid. Andre viktige samarbeidspartnere er Statsforvalteren i Oslo og Viken, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Viken og fagforeninger. Siden 2008 har samarbeidet bidratt til gode møteplasser, dialog, samhandling og felles innsats hvor vi i fellesskap kan imøtekomme dagens behov og utfordringsbilde.

Indre Østfold kommuner er vertskap for USHT i Østfold. Vi skal gi råd og veiledning i metoder og verktøy i fagutviklings-, forbedrings- og implementeringsarbeid. Vi jobber prosessuelt og gir prosessveiledning i løpende fagutviklings-, forbedrings og implementeringsarbeid. Som grunnlag for prosessarbeidet bruker vi Modell for kvalitetsforbedring: https://www.helsebiblioteket.no/kvalitetsforbedring

Les mer om USHT:
https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/viken-ostfold

Kontaktperson:
Annette Bjerkenes tlf.: 99 02 49 57 epost: annette.bjerkenes@io.kommune.no

Bilde: USHT Viken (Østfold)