+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

USHT Viken (Østfold)

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold) (USHT) har et overordnet samfunnsoppdrag som pådriver for å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling, spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Utviklingssentrene i Norge skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsningsområder med utgangspunkt i lokale behov. Helsedirektoratet delfinansierer sentrene og definerer samfunnsoppdraget med årlige satsningsområder. Indre Østfold er vertskommune for Utviklingssenteret.

Utviklingssenteret har god dialog med helsepersonell og ledere innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene, utdanningene, sykehusene, forskning og myndighetene. Dette samarbeidet bidrar til gode møteplasser, dialog, samhandling og felles innsats hvor vi i fellesskap kan imøtekomme dagens behov og utfordringsbilde. For å bidra til å styrke fag- og tjenestekvalitet benytter Utviklingssenteret metoder som prosjektarbeid, forskning, fagnettverk, kurs, seminarer, forelesninger, workshops mm. En slik måte å jobbe på gir en god kontaktflate og et unikt tverrfaglig overblikk over helsetjenesten i Viken (Østfold).

Vår nasjonale visjon er: Utvikling gjennom kunnskap.

Nasjonale satsingsområder 2021

Vi tar utgangspunkt i følgende nasjonale strategier og føringer:

  • Kvalitetsreformen Leve hele livet
  • Demensplan 2025
  • Oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet, herunder KlinObsKommune
  • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

USHT Viken (Østfold) har mange ulike aktiviteter i sin portefølje, les mer om det her: https://www.io.kommune.no/usht

Ansatte ved USHT Viken (Østfold)

Kontaktinformasjon:

Irene Teigen Paulsen, [email protected], 91303766, fagrådgiver

Ina K. Blågestad, [email protected], 940 29 906, fagkonsulent

Marit Berger, [email protected], 907 20 097, fagrådgiver

Annette Bjerkenes, [email protected], 990 24 957, fagkonsulent

Wenche Elisabeth Hammer, [email protected], 908 18 853, fagkonsulent

Dagmar Moseby, [email protected], 901 24 061, fysioterapeut

Sandra Sili, [email protected]; 941 86 605, prosjektleder

Eivind Bjørnstad, [email protected], 926 07 393, fagkonsulent

Håkon Johansen, [email protected], 908 50 670, fagrådgiver

Wenche Charlotte Hansen, [email protected], 930 97 760, enhetsleder

Spørsmål, innspill eller tilbakemeldinger?

Ta gjerne kontakt med oss som jobber i Utviklingssenteret om det er noe du lurer på. Les også mer om oss på våre lokale nettsider: https://www.io.kommune.no/usht. Her finner du blant annet Handlingsplan og Årsrapport. Du kan også følge oss på Facebook eller våre nyhetsbrev