+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Bydel Alna

Gode tips om implementering fra Bydel Alna

Kompetansebroen har mange samarbeidspartnere og det er en utfordring å nå ut til alle med informasjon om hva Kompetansebroen er og kan brukes til. Særlig gjelder dette de som arbeider aller nærmest pasientene, som kanskje er de aller viktigste å nå ut til.

Bydel Alna arrangerte lokale lanseringer for medarbeiderne i pleie-og omsorgstjenesten i bydelen. På frokostmøte med kontaktpersoner 10.oktober 2018 delte spesialkonsulent Hanne Isaksen fra avdeling Helse og mestring sine erfaringer og gode tips.

Her finner du en presentasjon om implementeringsarbeidet i Bydel Alna