Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold

Hva karakteriserer et godt kurs i helsepedagogikk?

Les mer om studien som undersøkte fagpersoners og erfarne brukeres syn på og erfaringer med et kurs i helsepedagogikk.

Studien er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom et helseforetak/sykehus, to kommuner og en høgskole i Norge.

Målet med studien var å fremskaffe kunnskap om hva som kjennetegner et godt kurs i helsepedagogikk. Formålet er å videreutvikle kurstilbudet.

Studien viser at et godt kurs i helsepedagogikk karakteriseres av følgende:

  • Forhåndsinformasjon med klart definert målgruppe, hensikt og innhold som motiverer for påmelding
  • Innhold, organisering og arbeidsmåter som stimulerer interesse for helsepedagogikk, vilje til å jobbe målrettet, og evne til å bruke individuelle erfaringer på en generalisert måte
  • Undervisningsplan som leder til mulighet for å oppnå definerte læringsutbytter og arbeidsmetoder som kombinerer induktiv og deduktiv tilnærming, samt forslag til litteratur og refleksjonsspørsmål
  • Gjennomføring organisert med opphold mellom kursdagene
  • Undervisere med høy og oppdatert teoretisk og praktisk kompetanse i helsepedagogikk

Her kan du lese hele artikkelen om Hva karakteriserer et godt kurs i helsepedagogikk?