+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Videreutdanning i kunnskapsbasert praksis

Ønsker du å bli god på å finne, vurdere og bruke forskning i egen praksis og undervisning? OsloMet, studiested Kjeller, har fortsatt noen ledige plasser på vårens videreutdanning i kunnskapsbasert praksis.

Studiet gir 15 studiepoeng på deltid over et semester. Det er fortløpende opptak og studiet er på masternivå, og kan inngå som et valgfritt emne på masterutdanninger.

Målgruppen for studiet er helse- og omsorgspersonell som ønsker å praktisere en kunnskapsbasert fagutøvelse. Studiet passer for alle som trenger oppdatert kunnskap om hvordan holde seg faglig oppdatert. Dette gjelder f. eks for fagansvarlige eller de som har ansvar for eller arbeider med utvikling av og oppdatering av veiledende behandlingsplaner, prosedyrer, kvalitetssikring, kvalitetsutvikling og implementeringsarbeid.

Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er også nå implementert som et 5 studiepoengs fellesemne på alle bachelorutdanningene i helsefag på Fakultet for helsevitenskap. Det betyr at studentene blir oppdatert på det siste innen temaet. Det betyr også nye muligheter for samarbeid om fagutviklingsprosjekter med studenter, nye kollegaer og utdanningsinstitusjoner.

Studiestart i uke 5: 30.januar 2023

For nærmere informasjon og søknad kan du trykke her