Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt
Ahus

Nye opplæringsfilmer fra Ambulerende sykepleieteam

Ambulerende Sykepleieteam (AST) ved Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) har i løpet av det siste året produsert 11 nye opplæringsfilmer som nå er publisert på Kompetansebroen. Filmene viser prosedyrer som ofte brukes av kommunehelsetjenesten i opptaksområdet.

AST reiser ut i opptaksområdet til Ahus og bistår helsepersonell på sykehjem, i hjemmetjeneste , bolig, KAD-enheter og fastlegekontorer. De tilbyr gratis pasientrettet praktisk bistand og opplæring i sykepleiefaglige prosedyrer der pasienten er.

AST ser at filmene brukes stadig mer i kommunene og bydelene og får også tilbakemeldinger om at de benyttes av ansatte i spesialisthelsetjenesten. Filmene er ment som et supplement til opplæringen AST gir.

Les mer om AST her

Endring i prosedyren om stell av Picc-line

Filmene som nå er publisert er nye prosedyrer med unntak av en. En av de første filmene som ble publisert var stell av PICC-line. Filmen har vært en av de mest brukte filmene de siste årene.

Picc-line er et perifert innlagt sentralt kateter som kan ligge inne så lenge det fungerer og det ikke er tegn til infeksjon. Dette er en fordel for pasienter som behandles ute i kommunene og bydelene, da de får en langvarig intravenøs tilgang. Vi ser at det er viktig å opprettholde gode stelle- og skyllerutiner for å sikre at kateteret kan brukes så lenge det er behov for det. Gjennom flere år ser vi at mange kommuner har sikret seg god kompetanse på stell og bruk av Picc-line. Vi opplever at opplæringsfilmen på stell av Picc-line ofte brukes som en oppfriskning av en prosedyre mange kjenner til fra tidligere.

I denne prosedyren har det vært noen endringer og det var behov for å spille den inn på nytt.

Hanne Christine Huse Brubakken
Bilde av Mia Terese Dahl og Hanne Christine Huse Brubakken
Foto: Ambulerende sykepleieteam, Ahus. Fra Venstre: Hanne Christine Huse Brubakken og Mia Terese Dahl.

Her kan du se de nye filmene:

Ved spørsmål eller ønske om å bestille undervisning, kontakt AST på ast@ahus.no eller tlf 95781789.

Du kan se alle opplæringsfilmene her

Flere aktueltsaker